İnsan Kaynakları Yaklaşımımız

Holding ve Grup Şirketlerinin uyum içinde, etkin, rekabetçi bir yapıya erişmeleri ve sürekli gelişim içinde olmaları için, onlarla birlikte çalışarak Holding birikim ve gücünün seferber edilmesi için gerekli İnsan Kaynakları Politikalarını oluşturarak yürütmek en temel İnsan Kaynakları yaklaşımımızdır.

Bunun için;
Çalışanlarımızın yeteneklerini ortaya çıkararak onların şirket amaçları doğrultusunda fayda sağlamasını da sağlayacak sistemlerin ve yetenek havuzlarının oluşturulması,
Kuruma bağlı, çalışma ortamı dışında da bu şirketin bir parçası olmaktan gurur duyan ve bunu dile getiren bir kültür oluşturmak,
Çalışanlarımıza hem kendilerinin, hem kurumun memnuniyet duyacağı etkin kariyer yönetimi sistemleri kurmak,
Etkin ve motive bir insangücü yapısı oluşturmak üzere gerekli liderliğin sergilenmesini sağlayacak altyapının oluşturulması bizler için kritik yaklaşımlardır.

Doğru işe, doğru insanı seçiyoruz… Peki nasıl?

En iyi uygulamaları kurum içinde ve dışında ortaya çıkarıp gruba yaygınlaştırarak, Dünya Standartlarında İnsan Kaynakları Yönetim anlayışını benimseyerek…
Ata Assessment Center;

 • Kişilik Testleri
 • Mesleki Testler
 • Yabancı Dil Testleri
 • Yetkinlik Belirleme
 • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar ve Testler
 • Sunum Egzersizleri
 • Grup Mülakatları
 • Şirket İçi Atamalar
 • Grup İçi Rotasyon
 • Değerleme

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda adayların yetkinlikleri, işe yönelik bilgi ve becerilerinin analizi yapılarak işe alımı gerçekleştirilir. Bu sayede işe uygun olabilecek en doğru aday Ata Holding’te ki kariyerine ilk adımını atmış olur.

Kariyer Hedefinize giden yollar Ata’dan geçer…

Ata Holding ve Grup Şirketlerinin kariyer planlaması sürecinde, başarmaya istekli, performansını ortaya koyabilen ve daha fazla sorumluluğu taşıyabileceğine inanılan her çalışanımızın kariyer hedeflerine destek verilmektedir.

Ata Grubunda çalışanlarımızın kariyerlerine destek için öncelikle terfi edeceği bölümün ihtiyacı olan yetkinliklere yönelik eğitimlere, şirket içi atamalara ve grup içi rotasyonlara yer verilmektedir.

Her seviyede çalışanımızın ihtiyaçlarına ve mesleki gerekliliklerine göre şirket içinden veya şirket dışından sağlanmak üzere eğitimleri verilir. Bağlı bulunduğu şirket içerisinde atamaları yapılabilir ve Ata Grubu içerisinde rotasyon imkanları sağlanabilir.

Ata Holding’te yalnız değilsiniz…

Ata Holding’teki kariyerine ilk adımını atan çalışanlarımız için oryantasyon programı düzenlenir.Bu program dahilinde yapılacak olan görüşmede;• Ata grubu politikaları, hedefleri ve stratejileri,

 • Ata grubu politikaları, hedefleri ve stratejileri,
 • Bağlı bulunduğu şirketin prosedürleri, hedefleri ve stratejileri,
 • İşinin tanımı ve sorumlulukları,
 • Bağlı bulunduğu şirketin departmanları ve kendi çalışma ortamı, hakkında gerekli tüm bilgiler aktarılır.

Bu görüşmenin ardından aramıza yeni katılan çalışanımıza, tüm iş arkadaşları yerlerinde ziyaret edilerek tanıtılır.

Ata Grubunda çalışanlarımıza sunulan olanaklar…

Ata Grubunda çalışanların fikirlerini rahatça söyleyebilecekleri, yetkinliklerini kullanabilecekleri ortamlar sağlamak en önemli değerlerimizdendir. Zira biz bu fikirlere saygı duyar, değerlendirmeye alır ve rekabette nasıl bize avantaj sağlayabileceği konusunda gerekli tartışma ortamları yaratmayı olmazsa olmaz bir ilke olarak kabul ederiz.

● Ata Holding Ücret Yönetimi; Ata Holding’te ücretler, yılda bir kez piyasa şartları ve performansa göre düzenlenir. Çalışanlarımızın ücret seviyeleri belirlenirken işinin gerektirdiği yetki ve sorumlulukları ön planda tutulur, eşit ve adil bir ücret politikası izlenir.

● Holdingimiz bünyesinde hem çalışan hem de kurum katkısıyla gerçekleştirilen Bireysel Emeklilik sistemimiz çeşitli şirketlerimizde devreye alınmış, diğer şirketlerimizde de yaygınlaştırma çalışmalarına başlanmıştır.

● Holding ve Grup Şirketlerimizin çalışanlarını güvence altına alan kapsamlı bir Özel Sağlık Sigortası uygulamamız mevcuttur.