Veri Sahibi Başvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

TFI TAB GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

  BAŞVURU
YÖNTEMİ
BAŞVURU YAPILACAK
ADRES
BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1. Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No: 109 Kat 10 34349
Beşiktaş/İstanbul
Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
2. Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) Yoluyla
Kayıtlı elektronik
posta (KEP) adresi ile
ataholding@hs02.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak
suretiyle
ataholding@hs02.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak
suretiyle
kvkk@ataholding.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

2. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad-Soyadı :  
T.C. Kimlik Numarası /
Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası
:  
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi :  
Cep Telefonu :  
Telefon Numarası :  
Faks Numarası :  
E-posta Adresi :  

 

3. Şirketimiz ile İlişkiniz

 Şirketimizle İlişkiniz : Müşteri
Çalışan
Eski Çalışan
Diğer
(Belirtiniz)

 

4. Talep Konusu

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

5. Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza/Onay:

 

Formu PDF olarak indirmek için tıklayınız.